Zahrady Hykel
Kvítková 80, Zlín

Rozšíření původní zahrady

Jelikož připadla majiteli již tak rozlehlého pozemku  původní okrasná zahrada již značně fádní, rozhodl se  pro její rekonstrukci a zejména realizaci zcela nové zahradní části vycházející z neudržované plochy, která  byla již nejakou dobu nevyužívaná. Pozemek o výměře asi 600 m2 byl oplocen, ale přímo sousedil s původní zahradou, jen ji umě propojit. Na  místě se nacházely vzrostlé stromy  a plocha byla značně neudržovaná. V tuto chvíli nás napadl společný projekt propojení obou ploch zahrad a vytvoření části s dominantními kameny, solitérními tvarovanými stromy, drobným jezírkem a dětským koutkem. Projekt obsahoval  likvidace neudržovaných rostlin a začlenění prvků, které by nenásilně otevřeli prostor zahrady do již udržovaných ploch. V prvé řadě došlo k pokácení vzrostlých stromů, rozvezení zeminy na budoucí plochy kamenných valů, rozmístění solitérních kamenů a vysazení tvarovaných rostlin.

Přáním investora byla jednoduché kamenné jezírko a zejména dětský koutek. Jezírko bylo vyřešeno drobným kamenným potůčkem, který zajištoval neustále zurčení vody. Kamenné valy vytvářejí dojem jisté členitosti zahrady, výškové rozdíly byly na mnohých místech překlenuty kamennými skalkami. Pro realizaci dlouhodobě používáme přírodní barvu kamenné drti a zejména rašelinu místo mulčovaných ploch. Výhodou umístění rašeliny je větší uhlazenost samotného díla, nevýhoda ovšem postupné zprašování rašeliny – tento problém jsem ale vyřešili jednoduchým mikrosystémem jež měl za úkol několikrát denně mlžit plochy rašeliny, tak oby nedocházelo k vysychání těchto ploch.  Na travní ploše byl realizován závlahový systém, do skalek potom kapková závlaha a  výše uvedený mikrosystém zajištující mlžení kamených polí a rašeliny ve chvílích parních letních dnů. Součástí realizace byla samozřejmě i běžná údržba tvarovaných rostlin. Samotnuý výsledek je možno shlédnout na přiložených fotografiích, zejména potom kontrast mezi původní a nově realizovanou plochou.

Zahrada na malém prostoru

Jako druhou zahradu rozvádím naši oblíbenou zahradu, sice ne rozměrově, ale zejména složitostí realizace a výsledným efektem. Investor naši společnost požádal o vytvoření drobné předzahrádky, která by mu dodávala pocit přírody v oblasti odpočinkového posezení svého domu. Jelikož je rodinný dům postaven v dosti příkrém terénu a přístup pouze z jedné strany po schodech, jistou dobu jsme přemýšleli jakým způsobem dopravit těžký a nákladný materiál pod samotný dům, respektive realizovanou část. Nezbyla jiná možnost než použít opravdu výkonný autojeřáb Liebherr 70 t, který jak kamenivo, tak překrásnou bonsaj přenesl přes samotný dům a umístil na vhodné místo. Zeminy, písek, ostatní roslinný i kamenný materiál musel být na místo dopraven fyzicky. Jen vychystání realizace nám zabralo velke množství času a zejména velkou část fyzických sil.

Při samotné stavbě skalek jsme využili veškerých znalostí z výsadby tvarovaných rostlin, pod samostatnou bonsají vytvořili drenážní kanál  a namíchali speciální substrát pro bonsaje a věkovité rostliny. Po vytvoření valů jsme rozmístili kamení, bohužel jak bylo uvedeno pouze ručně, bez pomoci jakýchkoliv strojů. Investor vyjádřil přání s jezírkem či tekouci vodou, což byl na prostoru několika metrů čtverečních velký oříšek. Po rozmluvě jsme zvolili kamennou mísu o průměru 1m a bambusovou tyč jako dopravních právě tekoucí vody. Asi je nasnadě otázka odkud jsem čerpali vodu, která neustále kroužila systémem. Tento problém byl vyřešen nádobou, která je zapuštěná pod urovní zemina a kovovým poklopen na který je položena právě samotná nádoba. Ve chvíli kdy se mísa naplní, voda přetéká po hranách a vtéká do podzemní nádoby. Zde je umístěnou čerpadlo, které přerčerpává vodu právě do bambusové tyče. Byl zakoupen okrasný javor který prošel řezem a tvarováním, tak aby koncepčně dotvářel bonsajový dojem celé předzahrádky.  Na místě byl vytvořen jak závlahový systém pomocí kapkové závlahy tak mikrosystém na mlžení rostlin a schlazování skalky v letních měsících, samožřejmě opatřen wifi ovládacím modulem, tudíž je majiteli možno ovládat závlahový systém i přes mobilní telefon. Vše je podpořeno meteorologickou stanicí Netatmo, která dokáže dle samotných teplot a vlhkosti automaticky upravovat délky závlahových cyklů. I přes to, že tato realizace patří mezi velmi malé, patří mezi nejnáročnější  projekty, které prošly naší kanceláří . I díky konečnému nadšení a dík majitele pozemku patří toto dílo mezi naše nejoblíbenější.

m Lawn Pavers Laid
+ Trees Planted
m2 Soil Deposited
+ Outdoor Lights