Ankety

Jak se Vám líbí náš web?
 

Návštěvy

mod_vvisit_counterDnes39
mod_vvisit_counterVčera69
mod_vvisit_counterTýden324
mod_vvisit_counterMěsíc2051
mod_vvisit_counterCelkem346262
"Jiny", "shary" a "vodou omleté dřevo"

Všechny tyto pojmy se vztahují k zacházení s mrtvým dřevem na bonsa­jích. Stromy v přírodě, zejména ty, které rostou v drsném prostředí, míva­jí na sobě Často odumřelé dřevo. To jejich vzhledu dodává dramatickou působivost.

Výborným příkladem je borovice Pinus aristata, jejíž domovinou je jihozá­pad Spojených států amerických. Ale na horách po celém světě je možné se setkat se stromy, jejichž významným rysem je mrtvé dřevo.

Pokud má umělecké řešení bonsaje odumřelé dřevo jako dominantní prvek, označuje se jako „pojetí vodou omletého dřeva", což pramení z podobnosti s omšelým naplaveným dřívím, jaké se nachází na mořs­kém pobřeží. Rozsáhlá plocha odumřelého dřeva, která tvoří dutinu ne­bo se táhne po kmenu bonsaje směrem dolů, se označuje japonským slo­vem „shari", obdobně se říká ulomeným nebo rozervaným zbytkům větví „jiny". Slovo „jin" je po slově „bonsaj" nejběžněji používaným japon­ským slovem ve slovníčku bonsají - není snadné vymyslet pro ně ekviva­lent v jiných jazycích. Používá se jako podstatné jméno, jako sloveso („jinovat" - vytvářet umělecké pahýly - „jiný"), ale i jako přídavné jméno („jinovací" kleště - kleště, jimiž se vytvářejí umělecké pahýly).

Ošetřování dřeva

Do pojetí bonsaje můžete vtělit kterýkoli z těchto působivých prvků. Stačí jen patřičným způsobem vyřezat tvar na odumřelém dřevě a ošetřit ho kvůli vybělení a nakonzervování roztokem síranu vápenatého. Dřevo nemusí odumřít přirozenou cestou. Umělecké pahýly se často tvoří ze ži­vých větví, které jsou ve vzhledu té které bonsaje nežádoucí. Pokud by se tyto větve odstranil}7 celé, byl by kmen stromu zjizvený. V takových pří­padech mívá bonsaj často vzhled, jako by ji „uměle vytvořil člověk".

Taková větev navíc, nebo pahýl po odříznuté větvi, se dá zbavit kůry, nalomit či umně vyřezat, aby vznikl přirozený dojem, že k poško­zení došlo působením silných větrů nebo těžkého sněhu. Bonsaj tak navozuje pocit velkého stáří a v celkovém pojetí díla představuje umělec­ký pahýl silný vizuální prvek.

 

VYTVÁŘENI UMĚLECKÝCH PAHÝLŮ - „JINŮ"

Kleštěmi na větve nadělejte v těsné blízkosti kmenu zářezy v kůře kolem místa, odkud pahýl vyrůstá. Obrázky na této stránce ukazují postup tvarová­ní „jinů" z pahýlů, které zbyly po odříznutých větvích před drátováním stromu. Tento zákrok byl proveden na jalovci (Juniperus x media 'Blaauw'), který byl předveden v ukázce dráto­vání na předchozích stránkách. Odříznuté spod­ní větve po sobě zanechaly robustní pahýly, trčí­cí zřetelně z kmene. Pahýly byly zbaveny kůry, na koncích olámány a začištěny. Vznikly z nich rozsochaté „jiný" přirozeného vzhledu poblíž paty stromu a v úrovni nejspodnějších větví, kte­ré na bonsaji zůstaly.

K této práci potřebujete konkávní kleště, kleště na vytváření uměleckých pahýlů a železný kartáč. V tomto případě se používá elektricky poháněný rotující drátěný kartáč. Můžete však tuto práci udělat i ručně s obyčejným drátěným kartáčem vhodné velikosti.

Kleštěmi na vytváření „jinů Kleštěmi na větve nadělejte v těsné blízkosti kmenu zářezy v kůře kolem místa, odkud pahýl vyrůstá.

Kleštěmi na vytváření „jinů" kůru podeberte a rozdrťte ji. Oddělte ji od dřeva pod kůrou.

Uvolněnou kúru uchopte kleštěmi a stáhně­te ji. Pod kůrou se obnaží bílé dřevo.

K dosažení přirozenějšího účinku vezměte do kleští trochu dřeva a táhněte směrem do­lů, čímž se obnaží jádro dřeva.

Pokud vás tvar „jinů

 Pokud vás tvar „jinů" uspokojuje, začistěte povrch obnaženého dřeva železným kartáčem.

 

 
Další >