Ankety

Jak se Vám líbí náš web?
 

Návštěvy

mod_vvisit_counterDnes42
mod_vvisit_counterVčera69
mod_vvisit_counterTýden327
mod_vvisit_counterMěsíc2054
mod_vvisit_counterCelkem346265
Tvarování jalovce (Juniperus)

Drátování jalovce Obrázek ukazuje drátování jalovce Juniperus x media Blaauw'. Všechny jalovce jsou dobrým materiálem pro první pokus s drátováním, neboť mají ohebné, pružné dřevo a není příliš pravdě­podobné, že prasknou, když je ohneme do něja­kého tvaru. Díky stále zelenému jehličí je okam­žitě vidět účinek drátování na vzhled díla.

Umělecké pojetí bonsaje záměrně směřuje k podpoře věkovitého vzhledu. U starého stro­ma přispívá hmotnost větví a každoroční sníh v zimě k tomu, že se větve sklánějí směrem k zemi. To se napodobuje drátováním větví tak, aby směřovaly dolů. Rozmístěním větví lze dosáhnout lepší vizuální rovnováhy.

Jalovce mají buďto pichlavé, jehlicovité listoví nebo listy s jemnou texturou, která připomíná šupiny, nebo kombinaci obou. Jehlicovité listoví může sice propůjčit uměleckému pojetí bonsaje dramatický, rozervaný vzhled, ale může být nepříjemné s ním zacházet. Při prvních pokusech s drátováním zjistíte, že se snadněji pracuje s jalovcem se šupinovitými listy.

Materiál pro bonsaje
Vyobrazený jalovec je typický materiál ze škol­ky, vypěstovaný na venkovním pozemku pro použití na zahradě. Jeden rok byl pěstován v nádobě z umělé hmoty a během této doby se mu nedostalo žádného ošetření ve smyslu pěsto­vání jako bonsaje. Můžeme na něm zřetelně vi­dět typický způsob růstu mladého stromu smě­rem vzhůru. Hmotu větví je nutno proklestit, aby se zredukovala hustota celé siluety, pak se teprve drátováním vypiluje tvar.

DRÁTUJEME STROM

V tomto stadiu je již drátování téměř dokončeno. Vyberte čelní pohled na strom. Odstraňte těž­ké větve u paty stromu a horní větve prořež­te. Hrubě uříznuté pahýly, ponechané na spodní části kmene je možné vytvarovat do podoby umělecky vypracovaných pahýlů.

Začněte od nejspodnějších větví. První dvě oviňte jediným kusem drátu, který jste ukot­vili jedním závitem na kmeni. Drát předem odměřte. Musí dosahovat 1,3 celkové délky příslušných větví

Drát uchyťte u kmene a první závit veďte vrchem přes spodní větev. Nyní drát ukotvěte kolem kmene a veďte ho vrchem přes druhou větev. Potom modelujte drátem obě větve po celé délce.

Zatím máme dílčí výsledek: první dvě úrov­ně větví zaujaly díky zadrátování přibližnou budoucí polohu. Po dokončení základního drátování můžete tvar větví i listoví dále propracovávat.

Pokračujte drátováním horních větví. Přitom je opatrně přihýbejte na žádoucí místo a při­držujte je, když kolem nich ovíjíte drát. Všude, kde je to možné, pracujte na dvou větvích najed­nou, abyste mohli využít kmen pro ukotvení.

V tomto stadiu je již drátování téměř dokončeno. Všechny delší větve dostaly svůj tvar a zbývá zadrátovat jen vrchol. "Zatím se ještě nikdo nesnažil upravit hmotu olistění.

DRÁTOVÁNÍ DO NEJMENŠÍCH PODROBNOSTÍ

Stejně jako je nezbytné vyvázat hlavní větve drá­tem do směru skloněného dolu, neobejdeme se ani bez prostříhání listoví a zadrátování vedlejších mladých větviček. Vytvoříme tím totiž ploché „pěšinky" mezi listovím, čímž stromu dodáme propracovanější a jemnější vzhled. Ten dočasně vy­volá pocit uměleckého vzezření, po roce však listy větev značně zaplní.

Po zadrátování se strom upraví. Zcela se odstra­ní letorosty, které rostou dolu, a ty, které rostou vzhůru, se zkrátí na nepatrnou délku. Tento způ­sob udržovacího řezu pokračuje po celou růstovou sezónu a potom i v dalších sezónách. Výsledkem je umělé vytvoření pěšinek mezi listovím „ve tvaru oblaku". Strom tak skutečně v přírodě vypadá.

Stavba větve

Stavba větve

Stavba typické větve z pohledu shora dolu před upra­vováním.

 

 

Po prořezání

Po prořezání

Tentýž pohled po ostříhání přebytečného otištění a po zkrácení delších letorostů. Vytvořil se tak vyváženější tvar.

 

 

Po drátování

Po drátování Větev byla zadrátována hliníkovým drátem s povrchovou úpravou měděné barvy o tloušťce 2,5 mm. Na letorosty byl použit 1,5 mm silný drát. Původně rovná střední vě­tev byla upravena pomocí drátu do jemných oblouků.

 

 

Pohled z profilu

Pohled z profilu Zde je vidět tvar zadrátované větve na bonsaji. Z kmene vede směrem dolů, na konci však vykazuje mírnou snahu o pohyb nahoru.

 

 

Celkové umělecké pojetí

Na tomto druhu zůstává drátování beze změny po dobu zhruba jednoho roku. Mezitím se musí pravidelně pro­hlížet a pokud se dráty začnou zařezávat do kůry, je ne­zbytné je odstranit. Ve dvouletých až tříletých časových odstupech se drátování opakuje, aby se mladé větvičky naučily růst žádoucím způsobem. Strom se během svého růstu mnohokrát upravuje a vylepšuje a je čím dál tím propracovanější. Za tři až pět let bude možná nutné odříznout některé z větví, které nyní strom má, aby ko­runa nebyla příliš hustá.

Hotová bonsaj Otištění: Skvěle vytvarované pěšinky mezi olistěním se postupně vyplňují novými letorosty, které vyrůstají v dalších sezónách.

Stavba větví: Stavba větví na obrázku vytváří dobře vyvážený rámec, kolem nejž se bude rychle rozvíjet olistění.

Umělecké pahýly - ,,jiny": Po od­stranění spodních větví byly ponechány hrubé uříznuté pahýly. Upraví se do podoby starých pahýlů „jinů", čímž se dřevině propůjčí vzezření věkovitého a povětrností bičovaného stromu.

Kmen: Nyní zřetelně vidíme vrozenou půvabnou linii kmene, vylepšenou pečlivým tvarováním.

 

Nádoba: Červenohnědá oválná miska bez glazury se hodí k drsnému a rozsochatému vzhledu vždyzeleného lesního stromu. Zvýrazňuje červenavou barvu jeho kůry.

 
< Předch.   Další >